Ostatnie Aktualności / Promocje

Nowa strona

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszej nowej strony internetowej

czytaj dalej


Opony ci???arowe

       Transport stanowi krwioobieg ka??dej gospodarki. W Europie transport w zdecydowanej wi?kszo??ci realizowany jest w formie ko??owej. Wielo??? form tej formy transportu to wiele ró??nych wyzwa?? staj?cych przed oponami. Dlatego wspó??praca ze znanymi producentami ogumienia daje nam pewno??? ??e jeste??my w stanie sprosta? ka??demu oczekiwaniu klienta. Oferujemy nie tylko produkty takich marek jak Michelin, Kormoran , Goodyear, Dunlop, Sawa  i inne , ??wiadczymy równie?? us??ugi zwi?zane z serwisem ogumienia jak naprawy, wymiany i inne.

Wszystkie logotypy użyte na stronie należą do ich właścicieli i mają charakter jedynie informacyjny.
Copyright © 2014 AUTOKOMPLEKS. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Projekt i realizacja: Multimedia agencja reklamy