O Firmie

         Firma istnieje od 1983 roku i od pocz?tku w bran??y motoryzacyjnej. Pocz?tkowo g??ówn? form? dzia??alno??ci by??a sprzeda?? ogumienia i naprawa pojazdów mechanicznych, jednak??e sprzeda?? akumulatorów, b?d?ca obecnie najbardziej rozbudowan? form? dzia??alno??ci, zawsze istnia??a. Specjalizacja w akumulatorach i ogumieniu pozwala nam dzia??a? na tym polu dobrze i z pasj?.

Dzia??amy hurtowo na terenie po??udniowo-wschodniej Polski, natomiast dzia??alno??? detaliczn? realizujemy na terenie Pu??aw, gdzie dodatkowo posiadamy serwis ogumienia i akumulatorów oraz stacj? paliw z pe??nym asortymentem.

Dane firmy

Przedsi?biorstwo Wielobran??owe AUTOKOMPLEKS

Zygmunt Filipek

ul.Sk??adowa 6

24-100 Pu??awy

NIP 716-000-28-56

Regon 004162509

Wszystkie logotypy użyte na stronie należą do ich właścicieli i mają charakter jedynie informacyjny.
Copyright © 2014 AUTOKOMPLEKS. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Projekt i realizacja: Multimedia agencja reklamy